Pääsivu
Kontaktit Haku Vieraskirja Yliopiston web-resurssit [en]
Rakenne Yleistieto Uutisia ja Ilmoituksia  [en] Yliopistoon pyrkiville  [en]


Rehtorinvirasto

Neuvostot

Hallinnot

Tiedekunnat ja laitokset

Yleisyliopistolliset laitokset

Instituutit

Kirjasto

Opetus-tieteelliset alaosastot

Opetus- ja tuotantokeskukset

Keskukset

Haaraosastot ja colleget

Taideyhtyeet

Hallinnollis-taloudelliset palvelut


Itämerensuomalaisten kielten ja kulttuurin tiedekunta

Dekaani,
dosentti, filologian kandidaatti
Starshova Tamara Ivanovna

Puh.: (814-2) 57-13-41
starshova@petrsu.ru

Suomen kielen ja kirjallisuuden laitos  

Karjalan ja vepsän kielen laitos  

Opetuspalveluja  

Venäjästä suomeksi ja suomesta venäjäksi. Kääntäminen monikulttuurisessa yhteisössä  

Tiedekunta on perustettu 1993 suomen kielen ja kirjallisuuden laitoksen pohjalta. Siihen kuuluu nykyään suomen kielen ja kirjallisuuden laitos sekä karjalan ja vepsän kielen laitos. Tiedekuntaan hyväksytään vuosittain 50 opiskelijaa. Yhteinen opiskelijamäärä on 290.

Suomen kielen opettamisella yllopistossa on jo suhteellisen pitkät perinteet. 1940 perustettiin suomalais-ugrilaisten kielten oppituoli, jonka ensimmaisenä haltijana toimi Neuvostoliiton tiedeakatemian kirjeenvaihtajajäsen professori Dmitri Bubrich. "Suomen kieli ja kirjallisuus" - erikoistumisala aloitettiin 1947. Lokakuussa 2007 suomen kielen ja kirjallisuuden laitos vietti perustamisensa 60-vuotispäiväänsä.

Kuluneiden vuosikymmenien aikana laitokselta on valmistunut runsaat 1000 suomalaisen filologian ammattilaista Karjalan opetus-, tutkimus- ja kulttuurilaitoksiin sekä kansallisiin viestimiin.

Itämerensuomalaisten kielten tutkimusta laajensi ja syvensi huomattavasti karjalan ja vepsän kielen laitoksen perustaminen 1990.

Tämän lisäksi suomen kielen ja kirjallisuuden laitoksen opettajat opettavat suomea vieraana kielenä muiden tiedekuntien opiskelijoille (humanistisilla ja insinöörialoilla). Suomea vieraana kielenä opiskelevien määrä on noin 300. Tiedekunta on suurin Suomen rajojen ulkopuolella toimiva suomen kielen opetus- ja tutkimuspiste. Vuonna 1995 avattu aspirantuuri mahdollistaa tohtoritutkinnon suorittamisen suomen, karjalan ja vepsän kielistä.

Tiedekunnassa on 27 opettajaa, joista 2 on oppiarvoltaan tohtoria ja 5 dosenttia (filologian kandidaattia).

Vuodesta 1969 suomen kielen laitoksessa toimii UKAN - CIMOn lähettämä suomen kielen ja kulttuurin vieraileva lehtori Suomesta. Lehtorit vaihtuvat kerran kahdessa vuodessa. Nykyään virkaa hoitaa Varpu Pöntynen.

CIMOn kautta laitos on saanut myös suomalaisia harjoittelijoita ja pilottilehtoreita.

Venäjän tiedeakatemian Karjalan Tutkimuskeskuksen Kielen, kirjallisuuden ja historian instituutin tutkijat (Niina Mamontova, Irma Mullonen, Irina Vinokurova, Niina Zaitseva ym.) opettavat tiedekunnassa, ohjaavat opiskelijoiden tutkimuksia ja kenttätöitä.

Koulutusohjelman tärkeimpiä oppiaineita ovat suomen (karjalan, vepsän) kieli, kielioppi ja historia, leksikologia, tyylioppi, johdatus suomalais- ugrilaiseen kielitieteeseen, yleinen kielitiede, venäjän kieli ja vieraat kielet; Venäjän ja karjalais-suomalainen kansanrunous, Venäjän, länsimainen, Suomen ja Karjalan kirjallisuus; käännösteoria ja harjoittelukurssi; Venäjän, Suomen ja Karjalan historioiden kurssit, kansatiede ja sosiaaliset aineet. Opetustyön valmiuksia opiskelijat saavat psykologian, pedagogiikan ,kielten ja kirjallisuuden opetusmenetelmien kursseilla sekä kouluharjoittelun aikana. On myös joukko valinnaisia aineita (erikoiskurssit paikannimistä, "Kalevalasta", etnosten kulttuurihistoriasta, Karjalan musiikkikulttuurista jne. sekä toiset kielet esim. ruotsi).

Opettajavalmiuksia opiskelijat kehittävät 8 viikkoa kestävän kouluharjoittelun aikana. Muita harjoittelumuotoja ovat kenttätyöt ja kääntäjä- ja tulkkiharjoittelut toimituksissa ja firmoissa.

Suomeksi voi opiskella seuraavia aineita:

Syyslukukausi(10.09. - 30.12)

- suomen kieli
- johdatus suomalais-ugrilaiseen kielitieteeseen
- suomen kielen historia
- karjalan kansanrunous
- suomen leksikologia
- Suomen kirjallisuus
- Karjalan kirjallisuus (5.11 - 30.12)
- "Kalevalan" kieli- ja tyylierikoisuuksista (5.11 - 30.12)
- käännösteoria

Kevätlukukausi (8.02. - 25.05)

- suomen kieli (teoreettinen ja harjoituskurssi, jatkuu)
- Karjalan kansanrunous
- Suomen kirjallisuus
- suomen kielen opetusmenetelmät
- suomen kielen tyylioppi
- käännösteoria ja harjoituskurssi

Tiedekunnalla on perinteisiä yhteyksiä Suomen yliopistoihin, mm. Helsingin, Oulun ja Tampereen.

Tiedekunnassa on käynnistetty tutkimusprojekti "Luoteis-Venäjän kansallisten vähemmistöjen (karjalaiset, suomalaiset, vepsäläiset) kielten, kulttuurien, historian teoreettiset aspektit". Tämän projektin puitteissa tutkitaan Karjalan itämerensuomalaisia kieliä, kielikontakteja ja kulttuuria. Tiedekunnan opiskelijoiden ja jatko-opiskelijoiden tutkimukset käsittävät itämerensuomalaisen kielitieteen ja kulttuurin aiheita.

Vuosittaisissa tieteellisissä konferensseissa käsitellään itämerensuomalaisen kielitieteen ja kulttuurin ajankohtaisia ongelmia.
Vuoden 2007 konferenssi pidettiin 18.-19.lokakuuta 2007. Se omistettiin suomen kielen ja kirjallisuuden osaston 60-vuotisjuhlalle. Aiheeksi oli valittu - Suomalaisia jälkiä Karjalan kielissä ja kulttuurissa.
Vuosittain tiedekunnassa pidetään myös opiskelijoiden konferensseja (huhtikuu).
Tutkimustyönsä tuloksia opiskelijat esittävät diplomi- ja kurssitöissä sekä konferensseissa.
Tiedekunnalla on yhteistyösopimukset seuraavien laitosten kanssa:

-Petroskoin koulut nro 17.; 34.; Kontupohjan 3. koulu; Kostamuksen Kontokki-koulu)
-Petroskoin opettajaopisto
-Karjalan Tutkimuskeskuksen Kielen, kirjallisuuden ja historian instituutti
-useampi Suomen yliopistojen suomen kielen laitos
-Karjalan Tasavallan kulttuuriseurat ja -järjestöt


Opetuspalveluja

Tiedekunta järjestää:

  • opiskelijavaihtoa
  • karjalan, vepsän ja suomen kielen kursseja kaikille aineista kiinnostuneille
  • kenttätutkimusretkiä
  • täydennyskoulutusta asiantuntijoille
  • venäjän kielen eri pituisia alkeis- ja jatkokursseja suomalaisille eri alojen asiantuntijoille. (Opetuskielinä suomi ja venäjä jokaisen kurssin järjestämisestä tehdään sopimus)
  • jatko- ja täydennyskoulutusta asiantuntijoille
  • eri pituisia venäjän kilelen harjoitteluja ja kursseja suomalaisille venäjän kielen opiskelöijoille 
  • Opettajina toimivat laitoksien kokeneet alan opettajat

Tarkempia tietoja ja vastaukset kaikkiin kysymyksiin saa tiedekunnan sähköpostin kautta: finsdep@psu.karelia.ru

 Rambler's Top100 © PetrSU, 1995-2014
Yliopiston WWW-sivuston tukipalvelut