Pääsivu
Kontaktit Haku Vieraskirja Yliopiston web-resurssit [en]
Rakenne Yleistieto Uutisia ja Ilmoituksia  [en] Yliopistoon pyrkiville  [en]


Rehtorinvirasto

Neuvostot

Hallinnot

Tiedekunnat ja laitokset

Yleisyliopistolliset laitokset

Instituutit

Kirjasto

Opetus-tieteelliset alaosastot

Opetus- ja tuotantokeskukset

Keskukset

Haaraosastot ja colleget

Taideyhtyeet

Hallinnollis-taloudelliset palvelut


Tiedekunnat ja laitokset

Maataloustiedekunta

- Agronomia, maaperäoppi ja maarekisteri
- Karjataloustekniikka, hyödykkeiden tutkimus ja elintarvikkeiden tutkimus
- Maataloustuotannon koneistaminen

Vuorityön ja geologian tiedekunta

- Geologia ja geofysiika
- Vuorityö

Historiallinen tiedekunta

- Yleinen historia
- Venäjän vallankumousta (1917) edeltäneen kauden historia
- Isänmaan historia
- Pohjoismaiden historia
- Arkistotiede ja erikoishistorialliset oppiaineet

Metsäteollinen tiedekunta

- Vetokonet
- Metsätuotannon laitteisto ja teknologia
- Teolliskuljetus ja geodesia
- Metsähoito
- Metallien ja korjaamiseen teknologia
- Selluloosan ja paperin tuotanto ja puunjalostus

Matemaattinen tiedekunta

- Matemaattinen analyysi
- Todennäköisyysteoriaa ja data-analyysi
- Sovellettu matematiikka ja kybernetiikka
- Tietojenkäsittelyoppi
- Geometria ja topologia

Lääketieteellinen tiedekunta

- Normaali anatomia ja histologia
- Topografinen ja patologinen anatomia
- Ihmisen ja eläinten fysiologia
- Vieraat kielet lääketieteellisen ja biologisen tiedekunnia varten
- Sisäsairauksien propedeutiikka
- Farmakologia ja mikrobiologia
- Fakultatiivinen terapia
- Sairaalakirurgia
- Psykiatria
- Neurologia
- Synnytysoppi ja gynekologia
- Fakultatiivinen kirurgia
- Sairaalaterapia
- Pediatria
- Anestesialogia ja reanimatologia
- Lasten kirurgia
- Sädediagnostiikka ja sädeterapia
- Perheen lääketiede(yleislääkärin käytäntö)
- Tartuntataudit

Poliittisten ja sosiaalisten tieteiden tiedekunta

- Politologia
- Sosiologia
- Sosiaalityö
- Kansainväliset suhteet
- Poliittisten ja sosiaalisten tieteiden tiedekunnan vieraat kielet

Itämerensuomalaisten kielten ja kulttuurin tiedekunta

- Suomen kieli ja kirjallisuus
- Karjalan ja vepsän kielet

Rakennusalan tiedekunta

- Arkkitehtuuri, rakennukset ja geotekniikka
- Rakennnustyön järjestäminen
- Deskriptiivinen geometria ja insinöörigrafiikka
- Mekaniikka
- Vedenhankinta, hydrauliikka ja vedenjohto
- Automatisoidun (tietokenepohjaisen) suunnittelun järjestelmät (CAD)

Fyysis-teknillinen tiedekunta

- Yleisfysiikka
- Kiinteän aineen fysiikka
- Informatiiviset mittausjärjestelmät ja fyysinen elektroniikka
- Elektroniikka ja sähköenergetiikka
- Tuotantolaitoksen voimahuolto ja voimasäästäminen

Filologinen tiedekunta

- Venäjän kieli
- Venäjän kirallisuus ja journalismi
- Germaaninen filologia
- Klassillinen filologia
- Pohjoismaiden kielet

Ekologinen ja biologinen tiedekunta

- Kasvitiede ja kasvifysiologia
- Eläintiede ja ekologia
- Molekylaaribiologia, biologinen ja orgaaninen kemia
- Yleinen kemia

Taloustieteellinen tiedekunta

- Kirjanpito, taloustoiminnan analyysi ja tilintarkastus
- Tieteisopillinen taloustiede ja valtiollinen ja kunnallinen johtaminen
- Talous ja finanssit
- Taloustieteen teoria ja johtaminen
- Teollisuuden talous ja johtaminen

Lainopillinen tiedekunta

- Valtion ja lain teoria ja historia
- Kansainvälinen ja perustuslaillinen oikeus
- Siviilioikeusaineet
- Vieraat kielet (humanitaaristen tiedekuntien tarpeisiin)

Matkailun laitos

Yleisyliopistolliset laitokset

- Vieraat kielet (teknillisten tiedekuntien tarpeisiin)
- Kulttuurologia
- Elintoiminnan turvallisuuden kurssi
- Pedagogiikka ja psykologia
- Urheilu- ja liikuntakasvatus
- Filosofia

Pättevyyden ylentämisen tiedekunta

- Innovatiivinen sivistyskeskus

 Rambler's Top100 © PetrSU, 1995-2014
Yliopiston WWW-sivuston tukipalvelut