Pääsivu
Kontaktit Haku Vieraskirja Yliopiston web-resurssit [en]
Rakenne Yleistieto Uutisia ja Ilmoituksia  [en] Yliopistoon pyrkiville  [en]


Rehtorinvirasto

Neuvostot

Hallinnot

Tiedekunnat ja laitokset

Yleisyliopistolliset laitokset

Instituutit

Kirjasto

Opetus-tieteelliset alaosastot

Opetus- ja tuotantokeskukset

Keskukset

Haaraosastot ja colleget

Taideyhtyeet

Hallinnollis-taloudelliset palvelut


Rakenne

Huoltajain neuvosto
Työkollektiivin konferenssi
Työntekijäin ja opettajien ammattiliittokomitea
Ylioppilasammattiliittojärjestö
Tieteellinen neuvosto
Rehtorinvirasto
Presidentti

Neuvostot

Laatuasiain neuvosto
Opetus-metodinen neuvosto
Tieteellis-teknillinen neuvosto
Informatisoinnin neuvosto
Väitösneuvostot
Innovatiivisen tuotantotoimen neuvosto
Toimitus- ja kustannusnevosto
Kirjaston neuvosto
Kasvatustyön neuvosto
Lisänopetuksen neuvosto

Hallinnot

Opetus-metodinen hallinto

Opetusosasto
Metodinen osasto
Seurannan ja laadun osasto

Tieteellinen tutkimushallinto

Tieteellisten kaaderien koulutuksen osasto (Jatko-opinnot, aspirantuuri, tohtorintutkinnot, alilääkärin virka, korkeakouluopiskelijain tieteellinen seura)
Tieteellisten hankkeiden ja ohjelmien osasto
Metrologian ja patenttiosasto

Pre-yliopiston ja ammatillisen ohjauksen hallinto

Opiskelijoiden ilmoittautumisen järjestämisen osasto
Pre-yliopiston valmistelun osasto
Ammatillisen ohjauksen osasto
Avoin yliopisto

Kansainvälisen yhteistyön hallinto

Kansainvälisten hankkeiden ja sivistysohjelmien osasto
EU:n keskus Venäjän Barentsin aluella
EU:n Infokeskus
Kanadalaisten tutkimusten keskus
Protokollaosasto
PetrVY:n Pohjois-Euroopan avoin yliopisto

Innovatiivisen ja tuotannon toiminnan hallinto

Innovatiivisen hankkeiden ja innovaatioiden infrastruktuurin kehityksen osasto
Henkisen omaisuuden suojelun ja keksinnön osasto
Mainonta ja näyttelytoiminta osasto
Strategisen suunnittelun osasto
Teknologiansiirtoon regionaalinen (alue)keskus
Kollektiivisen laitteiden käytön keskus
Opiskelijoiden Yrityshautomo
Konsultoinnin innovatiivisen hankkeiden asiantuntemuksen keskus

Sosiaalikehityksen hallinto

Sosiaalitoiminnan osasto
Työnvälityksen ja päättäjien yhteydenpidon osasto
Työnvälityksen myötävaikutuksen ja korkeakoulun päättäjien työmarkkinnoille adaptaation regionaalinen keskus
Lääkintäasema
Profylaktinen terveydenhoitolaitos

Taloushallinto

Finanssisuunnitteluosasto
Markkinointiosasto
Hankintaosasto

Kirjanpito- ja finanssikontrollihallinto

Yritysten ja henkilöiden kanssa hoidettavien raha-asiain (korvaukset) osasto
Työpalkan ja stipendien (opintorajhan) tilinpiton osasto
Hankkeiden kirjanpidollisen huollon osasto
Kiinteitöjen ja irtaimiston ylläpitämisosasto
PetrVY:n erillisten rakenneyksiköiden kirjanpidon palvelut

Hallinnollis-oikeudellinen hallinto

Kanslia
Arkisto
Järjestöllinen osasto
Juridinen osasto
Rekisteröinti ja viisumiosasto

Info- ja julkaisutoimintan hallinto

Lehdistöpalvelu
"Petrozavodsky universitet (Petroskoin yliopisto)" sanomalehti
        Sanomalehden Internet-versio (ven.)
Kustantamo

Hyödyksikäyttön ja korjauksen hallinto

Teknillisen tarkastuksen osasto
Korjaus- ja toimintaosasto
Teknillisen dokumentaation osasto
Käyttöosasto
Pääenergeetikkon palvelu
Päämekaanikkon palvelu
Korjaus- ja rakennusosasto

Taloushallinto

Yliopiston rakennukset
Yliopiston hostellit

Turvallisuushallinto

Työsuojelun osasto
Sisäisen ja terrorismin turvallisuuden osasto
Paloturvallisuuden osasto
Väestönsuojelun ja hätätilanteiden osasto

Henkilökuntaosasto
Toinen osasto (erikoisosasto)
PetrVY:n historian museo

Tiedekunnat ja laitokset

Maataloustiedekunta

- Agronomia, maaperäoppi ja maarekisteri
- Karjataloustekniikka, hyödykkeiden tutkimus ja elintarvikkeiden tutkimus
- Maataloustuotannon koneistaminen

Vuorityön ja geologian tiedekunta

- Geologia ja geofysiika
- Vuorityö

Historiallinen tiedekunta

- Yleinen historia
- Venäjän vallankumousta (1917) edeltäneen kauden historia
- Isänmaallisen historia
- Pohjoismaiden historia
- Arkistotiede ja erikoishistorialliset oppiaineet

Metsäteollinen tiedekunta

- Vetokonet
- Metsätuotannon laitteisto ja teknologia
- Teolliskuljetus ja geodesia
- Metsähoito
- Metallien ja korjaamiseen teknologia
- Selluloosan ja paperin tuotanto ja puunjalostus

Matemattinen tiedekunta

- Matemaattinen analyysi
- Todennäköisyysteoriaa ja data-analyysi
- Tietojenkäsittelyoppi
- Sovellettu matematiikka ja kybernetiikka
- Geometria ja topologia

Lääketieteellinen tiedekunta

- Normaali anatomia ja histologia
- Topografinen ja patologinen anatomia
- Ihmisen ja eläinten fysiologia
- Vieraat kielet lääketieteellisen ja biologisen tiedekunnia varten
- Sisäsairauksien propedeutiikka
- Farmakologia ja mikrobiologia
- Fakultatiivinen terapia
- Sairaalakirurgia
- Psykiatria
- Neurologia
- Synnytysoppi ja gynekologia
- Fakultatiivinen kirurgia
- Sairaalaterapia
- Pediatria
- Anestesialogia ja reanimatologia
- Lasten kirurgia
- Sädediagnostiikka ja sädeterapia
- Perheen lääketiede(yleislääkärin käytäntö)
- Tartuntataudit

Poliittisten ja sosiaalisten tieteiden tiedekunta

- Politologia
- Sosiologia
- Sosiaalityö
- Kansainväliset suhteet
- Poliittisten ja sosiaalisten tieteiden tiedekunnan vieraat kielet

Itämerensuomalaisten kielten ja kulttuurin tiedekunta

- Suomen kieli ja kirjallisuus
- Karjalan ja vepsän kielet

Rakennusalan tiedekunta

- Arkkitehtuuri, rakennukset ja geotekniikka
- Rakennnustyön järjestäminen
- Deskriptiivinen geometria ja insinöörigrafiikka
- Mekaniikka
- Vedenhankinta, hydrauliikka ja vedenjohto
- Automatisoidun (tietokenepohjaisen) suunnittelun järjestelmät (CAD)

Fyysis-teknillinen tiedekunta

- Yleisfysiikka
- Kiinteän aineen fysiikka
- Informatiiviset mittausjärjestelmät ja fyysinen elektroniikka
- Elektroniikka ja sähköenergetiikka
- Tuotantolaitoksen voimahuolto ja voimasäästäminen

Filologinen tiedekunta

- Venäjän kieli
- Venäjän kirallisuus ja journalismi
- Germaaninen filologia
- Klassillinen filologia
- Pohjoismaiden kielet

Ekologinen ja biologinen tiedekunta

- Kasvitiede ja kasvifysiologia
- Eläintiede ja ekologia
- Molekylaaribiologia, biologinen ja orgaaninen kemia
- Yleinen kemia

Taloustieteellinen tiedekunta

- Kirjanpito, taloustoiminnan analyysi ja tilintarkastus
- Tieteisopillinen taloustiede ja valtiollinen ja kunnallinen johtaminen
- Talous ja finanssit
- Taloustieteen teoria ja johtaminen
- Teollisuuden talous ja johtaminen

Lainopillinen tiedekunta

- Valtion ja lain teoria ja historia
- Kansainvälinen ja perustuslaillinen oikeus
- Siviilioikeusaineet
- Vieraat kielet (humanitaaristen tiedekuntien tarpeisiin)

Matkailun laitos

Yleisyliopistolliset laitokset

- Vieraat kielet (teknillisten tiedekuntien tarpeisiin)
- Kulttuurologia
- Elintoiminnan turvallisuuden kurssi
- Pedagogiikka ja psykologia
- Urheilu- ja liikuntakasvatus
- Filosofia

Pättevyyden ylentämisen tiedekunta

- Innovatiivinen sivistyskeskus

Instituutit

Karjalan regionaalinen hallinnon, talouden ja oikeustieteen PetrVY:n instituutti
Kansainvälisten ohjelmien PetrVY:n instituutti
Pohjoinen kalataloustutkimuslaitos
PetrVY:n Karjalan metsäteollisuuden kompleksin tutkimuslaitos
Kansanomaisen rakennustaiteen historiallisten ja teoreettisten ongelmien instituutti

PetrVY:n Monimutkaisten tutkimusten instituutit

- PetrVY:n Pohjois-Euroopassa rationaalisen luonnonvarojen käyttön instituutti
- PetrVY:n biolääketieteellisten huipputeknologian instituutti
- PetrVY:n tieto- ja viestintöteknologioiden ja nanoteknologioiden instituutti
- PetrVY:n Pohjois-Euroopan tutkimusten instituutti
- PetrVY:n täydennyskoulutusken instituutti

Tieteellinen kirjasto

Tiedekunnien opetus-tieteelliset alaosastot

- Synnynnäisen immuniteettin molekyyligenetiikan laboratorio
- Kasvitieteellinen puutarha
- Pohjoismaiden ja Suomen ongelmien laboratorio
- Karjalan lokaalisen (paikallisen) ja mikrohistorian tutkimuslaboratorio
- Euroopan Pohjan historian ja kulttuurin keskus
- Suullisen historian keskus
- Visual Studies historiassa laboratorio
- Pohjan ekologisten ongelmien tutkimuslaboratorio
- Teoreettisen ja soveltavan taloustieteen laboratorio
- Kirjanpitäjien ammattilaisen arvostelun taloustieteellisen tiedekunnan opetus-metodinen keskus
- Automatisoidun (tietokonepohjaisen) suunnittelun systeemien (CAD) rakennusalan tiedekunnan opetus-metodinen kompleksi
- Lainopillisen tiedekunnan juridinen klinikka
- Lainopillisen tiedekunnan ekologis-oikeudellinen keskus
- Rakennus-materiaalin testilaboratorio

Opetuksen ja tuotannon keskukset

Ekologisen ja biologisen tiedekunnan biologinen tutkimusasema (Konchezero-kylä)
Opetus-tieteellinen ja tuotannon keskus (Sheltozero-Soutjärvi)
Maataloustiedekunnan opetuskeskus (Shuja-kylä)

Keskukset

Uusien tieto- ja viestintöteknologioiden regionaalinen (alue)keskus
Venäjän Euroopan Pohjolassa harjoitettavan kansainvälisen yhteistyön regionaalinen keskus
PetrVY:n Pohjois-Euroopan avoin yliopisto
PetrVY-Metso:n automatisointijärjestelmien keskus
PetrVY:n voimasäästäminen ja tehokkuuden keskus
PetrVY:n ekologis-oikeudellinen tiedekunnien välinen keskus
Budjettin täyttämisen monitorointikeskus
"Askel tulevaisuuteen" -hankkeen regionaalinen keskus
Opetusministeriön työsuojelun ja turvallisuustekniikan regionaalinen keskus
Maatalousopetuksen kehityskeskus Euroopan Pohjolassa

Haaraosastot ja colleget

Kuolan haaraosasto, Apatity
Yliopiston lyseo, Petroskoi

Taiteelliset yhtyeet

Akateeminen kuoro
Opettajien kuoro
"Toive"-kansanmusiikkiyhtye
Taidelaboratorio
Teatteri-studio
Viihdelaulun studio
"Tuohi"-studio
"Gobeliini"-studio
Urheilukerho
"Sampo"-ylioppilasturistikerho

 Rambler's Top100 © PetrSU, 1995-2014
Yliopiston WWW-sivuston tukipalvelut